Köp- och Leveransvillkor

Priser

Alla priser är uppdaterade och gäller tills vidare. Förbehåll för ev inmatningsfel, drastiska valutaförändringar eller force majeure.

Frakt och moms

Alla priser är exklusive moms och frakt om inget annat anges.

Betalningsvillkor

Faktura 10 dagar netto, efter godkänd kreditprövning, eller postförskott/förskottsbetalning, om inget annat avtalats. För överskriden kredittid debiteras ränta med diskonto + 10%. Vid fakturering gäller "äganderättsförbehåll". D.v.s. vara är ReklamButiken i Sverige AB´s egendom tills full likvid erlagts. Vi förbehåller oss rätten att ej ge kredit vid lägre orderbelopp.

Ordererkännande

Du får alltid ett ordererkännande per e-post vid varje order. Denna order måste godkännas för att produktion/leverans ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post.

Korrektur

Du får korrektur på alla produkter som ska förses med tryck via e-post, efter att du har godkänt ordererkännandet. Korrektur måste godkännas för att produktion ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post eller telefon.

Över/under leveranser

Vissa tryckprodukter kan över eller under levereras med 5-10 % vilket måste accepteras. Detta beror på att de snabba tryckmaskinerna, som de flesta tryckare använder sig av idag, kan vara svåra att stoppa på det exakta styck eller kilo-antalet. Därför förbehåller vi oss rätten att fakturera/kreditera de över/underlevererade varorna.

Leveranstider

Vissa produkter kan levereras med tryck snabbare mot pristillägg, s.k. expressleverans. Pristilläggets storlek beror på produkttyp, och kan anges av oss vid förfrågan. Din begäran om expressleverans måste bekräftas av oss innan löftet gäller. Garanterad lev. tid förutsätter tryckfärdigt original.

Leveransvillkor

Du får din leverans enligt överenskommelse. Alla leveranser sker fritt vårt lager eller enligt avtal. Vi skickar med Postens företagspaket. Vi levererar alltid till gatuadresser. Vid tillfällen då det uppstår leveransproblem som vi ej kan styra över, så som naturkatastrofer, krig, terrorism, fel på fraktbolags bilar/flygplan eller annat transportslag, stöld, brand, konkurser, felleveranser från fabrik eller liknande, då leveranser ej kan fullföljas i tid, får vi ej ställas till svars vare sig rättsligt, ekonomiskt eller på annat sätt för detta.

Produkter

Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten. Vid specialfärgning av produkter, eller tryck, reserverar vi oss för en färgdifferens på 5-10% på angiven PMS-färg p.g.a produktions-, material- och trycktekniska skäl. Vår ambition är dock alltid att komma så nära som möjligt den färgnyans som är beställd.

Bytesrätt/återlämning av produkt

Bearbetade artiklar bytes ej. Beställda/köpta regnponcho kan ej återlämnas.

Vår policy

Vi trycker inga budskap eller bilder som är rasistiska, könsdiskriminerande eller kränkande på annat sätt. Vi trycker inga symboler eller liknande som vi misstänker kan användas i anti-demokratisk verksamhet eller som av gemene man uppfattas kränkande. Vi tar inga jobb från företag, föreningar eller privatpersoner som vi misstänker omfattas av idéer som är antidemokratiska eller som använder sig av icke lagliga metoder i sitt arbete. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt avböja arbeten/beställningar utan att ange skäl enligt ovan, eller när vi i annat fall misstänker tvivelaktigheter av något slag, som kan skada oss eller tredje person.