×
{{ count }}
På nätet sedan 1996

Köp- och Leveransvillkor gällande från 1 januari 2019
 

Priser

Alla priser är uppdaterade och gäller tills vidare. Förbehåll för ev. inmatningsfel, prisförändringar av leberantör, valutaförändringar eller force majeure.
 

Frakt och moms

Alla priser är exklusive moms 25% (jan 2019) och frakt om inget annat anges.
 

Betalningsvillkor

Faktura 10 dagar netto, efter godkänd kreditprövning, eller förskottsbetalning, om inget annat avtalats. För stat/kommun gäller 30 dagar. För överskriden kredittid debiteras ränta med diskonto + 10%. Vid fakturering gäller "äganderättsförbehåll". D.v.s. vara är ReklamButiken i Sverige AB´s egendom tills full likvid erlagts. Vi förbehåller oss rätten att ej ge kredit vid små orderbelopp p.g.a. av administriva kostnader.
 

Ordererkännande

Du får alltid ett ordererkännande per e-post vid varje order. Denna order måste godkännas för att produktion/leverans ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post.

 

Korrektur

Du får korrektur på alla produkter som ska förses med tryck via e-post, efter att du har godkänt ordererkännandet. Korrektur måste godkännas för att produktion ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post eller telefon.

 

Över/under leveranser

Vissa tryckprodukter kan över- eller underlevereras med 5-10 % , vilket måste accepteras. Detta beror på att de snabba tryckmaskinerna, som de flesta tryckare använder sig av idag, kan vara svåra att stoppa på det exakta styck eller kilo-antalet. Därför förbehåller vi oss rätten att fakturera/kreditera de över/underlevererade varorna.
 

Leveranstider

Vissa produkter kan levereras med tryck snabbare mot pristillägg, s.k. expressleverans. Pristilläggets storlek beror på produkttyp, och kan anges av oss vid förfrågan. Din begäran om expressleverans måste bekräftas av oss innan löftet gäller. Garanterad lev. tid förutsätter tryckfärdigt original. Beräknad leveranstid innebär när leveransen lämnar oss.
 

Leveransvillkor

Du får din leverans enligt överenskommelse. Alla leveranser sker fritt vårt lager eller enligt avtal. Vi skickar med Postnord företagspaket. Vi levererar alltid till gatuadresser. Vid tillfällen då det uppstår leveransproblem som vi ej kan styra över, så som naturkatastrofer, krig, terrorism, fel på fraktbolags bilar/flygplan eller annat transportslag, stöld, brand, konkurser, felleveranser från fabrik eller liknande, då leveranser ej kan fullföljas i tid, får vi ej ställas till svars vare sig rättsligt, ekonomiskt eller på annat sätt för detta.
 

Produkter

Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten. Vid specialfärgning av produkter, eller tryck, reserverar vi oss för en färgdifferens på 5-10% på angiven PMS-färg p.g.a produktions-, material- och trycktekniska skäl. Vår ambition är dock alltid att komma så nära som möjligt den färgnyans som är beställd.
 

Bytesrätt/återlämning av produkt

Bearbetade artiklar bytes ej. Beställda/köpta regnponcho kan ej återlämnas.

 

Reklamationer

Vid mottagande av varor ska dessa kontrolleras av köparen. Varor som är felaktiga ska reklameras inom 10 kalenderdagar. Köparen ska kontakta säljaren skriftligen/genom e-mail och reklamera de fel som inte uppkommit under transport.
Fel som uppkommit under transport ska reklameras direkt till transportör.

Köparen kan ej begära någon annan kompensation än att en felfri vara ska levereras inom rimlig tid. Säljaren är helt fri från ansvar för eventuella kostnader som uppkommit för köparen vid felaktig eller försenad leverans.

Om inte varan reklameras in 10 kalenderdagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Vid av oss godkänd reklamation ska hela leveransen returneras för att få full kompensation om inget annat avtalats.
Om produkter saknas vid returen, kompenseras för den del som returneras till säljaren.
Köparen förbinder sig att ej returnera varor innan säljaren givit sitt samtycke.
 

Vår policy

Vi trycker inga budskap eller bilder som är stötande eller kränkande på annat sätt.  Vi förbehåller oss rätten att ensidigt avböja arbeten/beställningar utan att ange skäl när vi misstänker tvivelaktigheter av något slag, som kan skada oss eller tredje person.

Övrigt

Vi reserverar oss mot att visade färger på vår hemsida kan skilja sig mot verklig produkt då färgåtergivning kan visas annorlunda på olika monitorer/bildvisare. Vi reserverar oss också mot ev. felaktigheter i text eller priser beroende på felaktig inmatning eller information från våra leverantörer eller dylikt. Det är alltid pris i ordererkännande som sänds ut för godkännande som gäller. Vi reserverar oss att produkter kan ha utgått från våra leverantörer utan att vi fått vetskap om detta, varför i vissa fall vi ej kan exekvera order.

 

Vi använder cookies för förbättra din upplevelse på vår webbplats. Du godkänner användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller surfa vidare på webbplatsen. Läs mer i vår Integritetspolicy

Mina favoriter

{{ fav.name }} från {{ fav.fromPrice }} kr/st